Classique Tourbillon Extra-Plat Anniversaire 5365

5365BR/15/9WU

选择
分享本页
打印

时计特色

41毫米玫瑰金表壳。
金质手工玑镂刻花表盘,陀飞轮上可见“Brevet No 157”镌刻。
蓝钢宝玑指针。
蓝钢陀飞轮表桥。
自动上链机芯,配备环形自动陀。
4赫兹振频(对陀飞轮而言相对较高)。
皮革表带,玫瑰金三重折叠式表扣。
限量发行35枚,编号从1/35到35/35。

技术数据

机芯

 • 自动上链
 • 80
 • 581
 • 16
 • 33
 • 4
 • Breguet
 • inv. straight-line lever, Si horns
 • flat, silicon
 • 铂金
 • 334

表壳

 • 圆形
 • 41 mm
 • 41 mm
 • 7.08
 • 3 Bar (30 m)

宝玑发明

用户手册

相关产品

价格

预约